KONKURSBO

Unik Parkett AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

25. mai 2023 kl 10.45.

Fristdag:

24.02.2023

Anmeldelse av krav:

25.04.2023

Org.nr.:

921 725 027

Bonummer:

23-032186KON-THOD

Konkursåpning:

21.03.2023