KONKURSBO

Variato AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

25.3.2021

Fristdag:

28.12.2020

Anmeldelse av krav:

3.3.2021

Org.nr.:

983 743 889

Bonummer:

20-188808KON-BERG/2

Konkursåpning:

26.1.2021