KONKURSBO

Vater Gruppen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

14.12.2023

Fristdag:

19.10.2023

Anmeldelse av krav:

24.11.2023

Org.nr.:

923 449 213

Bonummer:

23-155826KON-THOD

Konkursåpning:

20.10.2023