KONKURSBO

Versatile Property AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 01.09.2021 kl. 09:00 i Stavanger tinghus

Fristdag:

11.05.2021

Anmeldelse av krav:

15.07.2021

Org.nr.:

919 455 330

Bonummer:

21-063894KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

15.06.2021