KONKURSBO

Vest Byggspesialisten AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

11.11.2021 kl 10.45

Fristdag:

11.08.2021

Anmeldelse av krav:

11.10.2021

Org.nr.:

918 914 064

Bonummer:

21-112556KON-THOD

Konkursåpning:

06.09.2021