KONKURSBO

Vh Pro AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 10. desember 2020 kl 10.45

Fristdag:

21.10.2020

Anmeldelse av krav:

25.11.2020

Org.nr.:

916 242 026

Bonummer:

20-150351KON-BERG

Konkursåpning:

21.10.2020