KONKURSBO

Vifem AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 27. mars 2020 kl 12:00

Fristdag:

21.02.2020

Anmeldelse av krav:

21.03.2020

Org.nr.:

982791154

Bonummer:

20-029558KON-STAV

Konkursåpning:

21.02.2020