KONKURSBO

Vispro Norge AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 15. april 2020 kl 09:30

Fristdag:

12.02.2020

Anmeldelse av krav:

13.03.2020

Org.nr.:

996435083

Bonummer:

20-024269KON-STAV

Konkursåpning:

13.02.20