KONKURSBO

Vollane Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

5.10.2023

Fristdag:

13.2.2023

Anmeldelse av krav:

2.8.2023

Org.nr.:

988 963 771

Bonummer:

23-049062KON-THOD

Konkursåpning:

28.6.2023