KONKURSBO

Walle Inter Media AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 11. januar 2024

Fristdag:

19.10.2023

Anmeldelse av krav:

01.01.2024

Org.nr.:

812 251 252

Bonummer:

23-157715KON-THOD

Konkursåpning:

27.11.2023