KONKURSBO

Wanke, Magdalena Leokadia, innehaver av Super Vask Wanke

Bobestyrer:

Odd Valland Bovim

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 7. mars 2024 kl 0900

Fristdag:

12.12.2023

Anmeldelse av krav:

12.02.2024

Org.nr.:

919508221

Bonummer:

23-187074KON-THOD/

Konkursåpning:

08.01.2024