KONKURSBO

Well Service & Supply AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 22.02.2022 kl 0900

Fristdag:

11.01.2022

Anmeldelse av krav:

11.02.2022

Org.nr.:

882 949 052

Bonummer:

22-005395KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

11.01.2022