KONKURSBO

Well System Technology AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 1. september 2021 kl 0930

Fristdag:

15.06.2021

Anmeldelse av krav:

21.07.2021

Org.nr.:

990 544 883

Bonummer:

21-085935KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.06.2021