KONKURSBO

West Petrolution AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 01.09.2021 kl. 10:30 i Stavanger tinghus

Fristdag:

15.06.2021

Anmeldelse av krav:

21.07.2021

Org.nr.:

913 164 210

Bonummer:

21-086045KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.06.2021