KONKURSBO

West Robotic Drilling Solutions AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 01.09.2021 kl. 10:15 i Stavanger tinghus

Fristdag:

15.06.2021

Anmeldelse av krav:

21.07.2021

Org.nr.:

991 537 570

Bonummer:

21-086040KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.06.2021