KONKURSBO

Wojciech Karwowski

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 24. august 2022 kl. 0930

Fristdag:

26.04.2022

Anmeldelse av krav:

01.07.2022

Org.nr.:

925 379 492

Bonummer:

22-063837KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

01.06.2022