KONKURSBO

X-ing AS

Bobestyrer:

Camilla Hagen Egeland

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

18.05.2021 kl 0900

Fristdag:

01.02.2021

Anmeldelse av krav:

26.04.2021

Org.nr.:

919 631 635

Bonummer:

21-040966KON-STAV

Konkursåpning:

24.03.2021