KONKURSBO

Yngve Frantzen

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 28. mai 2021 kl. 0915

Fristdag:

24.02.2021

Anmeldelse av krav:

21.04.2021

Org.nr.:

822 562 752

Bonummer:

21-030701KON-BERG/2

Konkursåpning:

17.03.2021