KONKURSBO

Yngve Gjøn

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 26. mars 2020 kl 09.00

Fristdag:

19.12.2019

Anmeldelse av krav:

26.02.2020

Org.nr.:

Bonummer:

20-000381KON-BERG

Konkursåpning:

22.1.2020