KONKURSBO

Zana AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 11. november 2021 kl 0930

Fristdag:

05.10.2021

Anmeldelse av krav:

09.11.2021

Org.nr.:

923 736 700

Bonummer:

21-139689KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

05.10.2021