Kom, mai, du skjønne tidsrom for opparbeidelse av utomhusarealer

6. februar 2023

Grønne uteområder med moderne trebenker

Utbyggere bygger hele året. Likevel er det ikke alle tider på året som egner seg like godt for alle typer arbeid. Spesielt opparbeidelse av utomhusarealer, parker og andre grøntområder er vanskelig å få til på en god måte før vekstsesongen starter. Asfaltering er heller ikke anbefalt når det er for kaldt i været.

Et annet problem med akkurat de samme tiltakene, er at de ofte er bundet opp i rekkefølgekrav. For eksempel må grøntområder mot neste byggefelt være ferdig opparbeidet før blokk C kan få midlertidig brukstillatelse.

Håndtere rekkefølgekrav etter årstid

For en utbygger som planlegger arbeidsoppgavene ut fra hva årstidene tillater, kan slike rekkefølgekrav forpurre salgsstart dersom de ikke håndteres på en god måte. En praktisk viktig metode for å unngå rekkefølgekravenes mest uheldige utslag er å søke dispensasjon.

Dispensasjonssøknader fra rekkefølgekrav har en annen karakter enn dispensasjonssøknader fra f.eks. regler om etasjehøyde eller avstand til vei. Argumentasjonen knyttes ikke til om man skal gjennomføre et rekkefølgetiltak, men når det skal gjennomføres. En godt gjennomarbeidet søknad med fokus på hvordan det rekkefølgekravavhengige tiltaket vil klare seg greit i påvente av rekkefølgetiltaket, kan gjøre at kommunen lar deg selge leilighetene i blokk C før gresset er grønt. 

Del denne artikkelen

Kontaktperson