Erik Knoph

Senioradvokat

Bergen

926 28 537 Send e-post

Erik jobber med mange aspekter innenfor eiendom og eiendomsutvikling, både for profesjonelle eiendomsaktører og for offentlige myndigheter. Han har inngående kjennskap til plan- og bygningsloven, reguleringsplaner og offentlige prosesser rundt byggesaker. Erfaringen omfatter både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Mange klienter har gjennom årene fått bistand til å håndtere myndighetenes krav, gjennom god oversikt og god planlegging.

Med ti års erfaring innenfor eiendomsrelaterte fagområder kan Erik med sin omfattende kompetanse bistå med planlegging av byggesøknader, håndtering av rekkefølgekrav, skriving av dispensasjons- og avvikssøknader, klagesaker, fradelingssaker og seksjonering. Med erfaring som fagsjef for uavhengig kontroll, og koordinator for uavhengig kontroll ved utbyggingen av Bybanen Byggetrinn 4, har Erik også unik kompetanse på rådgivning rundt dette temaet.

Erik har også kompetanse innenfor de eiendomsspørsmål som oppstår etter at byggingen er ferdig, og har arbeidet mye med problemstillinger i eierseksjonssameier, mangelssaker etter avhendings- og bustadoppføringsloven, med tomtefeste og servitutter.

Med utstrakt erfaring fra store bygge- og anleggsprosjekter kan Erik bidra med oversikt og innspill i krysningspunktet mellom den juridiske delen av en byggesak og den praktiske gjennomføringen. Erik har et nært samarbeid med arkitekt, som ofte er nyttig i ulike eiendomssaker.

Utover de rene eiendomssaker har Erik også god kompetanse og erfaring innenfor erstatningsrett, forvaltningsrett og kontraktsrett.

Arbeidserfaring

 • 2023 - d.d.Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2023 - 2023Fast advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2022 - 2023Advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2022Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2020Jurist / Seniorrådgiver, Sweco Norge AS
 • 2019 - 2020Fagsjef for uavhengig kontroll, Sweco Norge AS
 • 2015 - 2019Jurist/Rådgiver, Sweco Norge AS
 • 2013 - 2015Jurist/Grunnerverver, Bergen kommune
 • 2012 - 2013Jurist/Konsulent, Oslo kommune

Utdannelse

 • 2011Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2010Utveksling ved University of Southampton, School of Law

Verv

 • 2020 - Kurs i anvendt plan- og bygningsrett for BOB Eiendomstjenester & Rådgiving AS
 • 2012-2013 Tillitsvalgt for Juristforbundets medlemmer ved Næringsetaten, Oslo kommune

Språk

 • Norsk
 • Engelsk