Erik Knoph

Advokatfullmektig

Bergen

926 28 537 Send e-post

Erik jobber med mange aspekter innenfor eiendom og eiendomsutvikling, og arbeider for privatpersoner, profesjonelle eiendomsaktører og for offentlige myndigheter. Han har inngående kjennskap til plan- og bygningsloven, reguleringsplaner og offentlige prosesser rundt byggesaker.

Med 9 års erfaring innenfor eiendomsrelaterte fagområder har Erik omfattende kompetanse innenfor arealplaner, byggesøknader, uavhengig kontroll i byggesaker, dispensasjoner, klagesaker, fradelingssaker og seksjonering.

Erik har også kompetanse innenfor de eiendomsspørsmål som oppstår etter at byggingen er ferdig og har arbeidet mye med problemstillinger i eierseksjonssameier, mangelssaker etter avhendings- og bustadoppføringsloven, med tomtefeste og servitutter.

Med utstrakt erfaring fra store bygge- og anleggsprosjekter kan Erik bidra med oversikt og innspill i krysningspunktet mellom den juridiske delen av en byggesak og den praktiske gjennomføringen. Erik har et nært samarbeid med arkitekt, som ofte er nyttig i ulike eiendomssaker. Utover eiendomssaker har Erik også kompetanse og erfaring innenfor erstatningsrett og kontraktsrett

Arbeidserfaring

 • 2020 - d.d.Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2020Jurist / Seniorrådgiver, Sweco Norge AS
 • 2019 - 2020Fagsjef for uavhengig kontroll, Sweco Norge AS
 • 2015 - 2019Jurist/Rådgiver, Sweco Norge AS
 • 2013 - 2015Jurist/Grunnerverver, Bergen kommune
 • 2012 - 2013Jurist/Konsulent, Oslo kommune

Utdannelse

 • 2011Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2010Utveksling ved University of Southampton, School of Law

Verv

 • 2020 - Kurs i anvendt plan- og bygningsrett for BOB Eiendomstjenester & Rådgiving AS
 • 2012-2013 Tillitsvalgt for Juristforbundets medlemmer ved Næringsetaten, Oslo kommune

Språk

 • Norsk
 • Engelsk