Erik Knoph

Advokatfullmektig

Bergen

926 28 537 Send e-post

Erik Knoph har solid kompetanse innenfor plan- og bygningsrett samt forvaltningsrett. Han har omfattende erfaring med bruk av arealplaner som ansvarlig søker i byggesaker.

Erik har også god kompetanse innenfor planlegging av gjennomføring av søknadsprosesser, herunder forholdet til rekkefølgekrav. Han har også jobbet med avstemming av plannivåer og forrangsbestemmelser.

Arbeidserfaring

 • 2020 - d.d.Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2020Jurist / Seniorrådgiver, Sweco Norge AS
 • 2019 - 2020Fagsjef for uavhengig kontroll, Sweco Norge AS
 • 2015 - 2019Jurist/Rådgiver, Sweco Norge AS
 • 2013 - 2015Jurist/Grunnerverver, Bergen kommune
 • 2012 - 2013Jurist/Konsulent, Oslo kommune

Utdannelse

 • 2011Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2010Utveksling ved University of Southampton, School of Law

Verv

 • 2020 - Kurs i anvendt plan- og bygningsrett for BOB Eiendomstjenester & Rådgiving AS
 • 2012-2013 Tillitsvalgt for Juristforbundets medlemmer ved Næringsetaten, Oslo kommune

Språk

 • Norsk
 • Engelsk