Tar regjeringen fra deg tiltaksklassen 1. april?

13. mars 2023

Med få unntak forbys byggebransjen å bruke innleiet personell fra og med 1. april 2023. Lovendringen gir nok en inngripende konsekvens for byggebransjen. I denne artikkelen vil jeg kort peke på et (sannsynligvis) utilsiktet problem.

Tiltaksklasser – Hva ligger bak?

I de aller fleste søknadspliktige byggetiltak må prosjektering og utførelse ansvarsbelegges med en bestemt tiltaksklasse. For å påta seg prosjektering eller utførelse i en konkret tiltaksklasse, må foretakene innfri visse vilkår. Det sentrale er at foretaket må ha en faglig ledelse som fyller bestemte krav til både utdannelsesnivå og erfaring. Noen som jobber i foretaket må altså ha riktig antall studiepoeng fra relevant utdannelse, og lang nok relevant arbeidserfaring. Det som gjør den nye lovendringen relevant, er at regelverket ikke stiller krav om at personene som skal oppfylle kravene er fast ansatte. Foretakets tiltaksklasse kan altså være basert på innleiet personell.

Vær oppmerksom

Vær derfor påpasselig etter at regjeringen har desimert arbeidsstokken din. Kan du fremdeles påta deg oppdrag i tiltaksklasse 2 eller 3? Før 1. april må du altså kartlegge hvilken kompetanse bedriften din har, og hvilken den trenger for å videreføre tiltaksklassen etter lovendringen.

Vi kan regelverket, og kan hjelpe deg med denne kartleggingen.

Del denne artikkelen

Kontaktperson