Næringseiendom

Rygers advokater bistår med rådgivning for optimalisering av den faste eiendoms utforming, påfølgende avklaringer iht. plan- og bygningsloven, entreprisegjennomføring til og med sluttoppgjør, seksjonering, transaksjoner og reklamasjonssaker.

Rygers advokater dekker alle rettsområder relatert til fast eiendom for offentlige/private byggherrer, eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og øvrige aktører. Ryger har 39 års erfaring med avklaring av eiendommers utstrekning, beskaffenhet og rettighetsforhold – på land, i sjø og undergrunn.

Vi har solid erfaring med rådgivning, forhandlinger og kontraktsutforming og kan bistå med alle rettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med oppføring, utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom. Vi bistår alle ledd i næringskjeden, herunder eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, drifts- og forvaltningsselskaper, samt sameier. Vårt mål er at vår juridiske kunnskap og bransjeforståelse skal bidra til å skape verdier for våre klienter.

Vi bistår videre med rådgivning for optimalisering av den faste eiendoms utforming, påfølgende avklaringer iht. plan- og bygningsloven, entreprisegjennomføring til og med sluttoppgjør, seksjonering, transaksjoner og reklamasjonssaker.

Partnere

Tilknyttede ressurser