Arbeidsliv

Vi har utstrakt erfaring i å bistå virksomheter og ansatte ved endring og avslutning av arbeidsforhold. Dette kan omfatte nedbemanning og omorganisering, for eksempel ifbm fusjon/fisjon, og ved virksomhetsoverdragelse. Vi bistår også klienter rundt rettigheter og forpliktelser ved konkurs.

Våre advokater bistår klienter med problemstillinger knyttet til den ordinære driften av virksomheten, fra inngåelse og til avslutning av arbeidsforholdet. Vi bistår med rådgivning rundt innleie/utleie av arbeidskraft, inngåelse av oppdragsavtaler og alminnelige arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger, kontroll av ansatte, diskrimineringsregelverket, ferieavvikling og feriepenger, pensjon og permitteringer.

Erfaring viser at det er stadig viktigere for våre klienter å knytte nøkkelpersonell tettere til bedriften, samt å beskytte egen kundeportefølje. Vi har kompetanse som omfatter alle forhold rundt bonusordninger og andre intensivordninger, konkurranseklausuler og kundeklausuler.

Ryger har også utstrakt erfaring i å bistå både virksomheter og ansatte ved endring og avslutning av arbeidsforhold, både på grunn av virksomhetens forhold og forhold på arbeidstakers side. Førstnevnte tilfeller omfatter også nedbemanninger, omorganiseringsprosesser ved for eksempel fusjon/fisjon, og virksomhetsoverdragelser. Vi bistår også klienter rundt rettigheter og forpliktelser ved konkurs.

Varslingsportal

Ikke sjelden opplever arbeidsgivere avvik i sine rutiner, kontrakter, lovpålagte ytelser og annet i forbindelse med arbeidskonflikter. Vi bistår klienter med etterlevelse av offentligrettslige krav, og for eksempel implementering og oppfyllelse av reglene om varsling. Vi opptrer også som eksternt varslingssekretariat for kommuner og i det private næringsliv.

Ryger har utviklet en varslingsportal som våre klienter kan benytte. Les mer om den her eller eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Partnere

Tilknyttede ressurser