Varsling

Alle norske virksomheter med mer enn fem ansatte må etter arbeidsmiljøloven ha etablert interne rutiner for ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Enhver virksomhet må ha et system som tilrettelegger for å motta og behandle varsler på en betryggende måte.

Virksomheten må blant annet sikre at den som varsler ikke blir gjenstand for gjengjeldelse og at rettsikkerheten til både varsler og den som anklages, ivaretas på en forsvarlig måte når varselet følges opp.

Trygt og sikkert mottak av varslinger

Ryger Advokatfirma tilbyr virksomheter en rimelig abonnement-tjeneste for å motta varsler enten på vegne av virksomheten eller sammen med virksomheten.

Vi har etablert et varslingsmottak hvor ansatte kan varsle oss per brev, ved oppmøte på våre kontorer, på egen vakttelefon eller via en sikker digital varslingsportal. Dette er et tilbud som virksomheten kan tilby sine ansatte i tillegg til å varsle til overordnede eller tillitsvalgte.

Gjennom vår sikre digitale varslingsløsning blir de ansatte veiledet gjennom utfyllingen av et enkelt og trygt elektronisk varslingsskjema. For bedriften er denne digitale løsningen rimelig i drift og enkel å etablere.

Virksomhetene som tegner abonnement på varslingsportalen vil få en lenke til denne som kan legges på virksomhetens hjemmeside, intranett eller en annen portal tilgjengelig for de ansatte.

Profesjonell oppfølging av varslinger

Vårt varslingsmottak følger opp alle varsel på en profesjonell og sikker måte. Som abonnementskunde får du tilgang til dedikerte advokater med særlige kompetanse på varsling til svært gunstige timepriser. Oppfølgingen skjer om ønskelig i samarbeid med virksomhetens egne saksbehandlere eller ledere.

Sikrer lovpålagte krav

Vårt varslingsmottak og vår oppfølging av varsler ivaretar alle offentligrettslige krav til håndtering av varslinger. Herunder kravene i arbeidsmiljøloven og krav til behandling av personopplysninger.

Dersom virksomheten ikke allerede har etablerte rutiner for varsling, tilbyr vi bistand til å utarbeide rutiner som er i tråd med offentlige krav.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.