Heidi Martby-Skogsholm

Advokatfullmektig

Stavanger

975 17 472 Send e-post

Heidi har bred og inngående erfaring innen arbeidsrett, kontraktsrett, formuerett, forvaltningsrett og sivilprosess.

I tiden hos Namsfogden i Oslo hadde hun et nasjonalt faglig ansvar for sivil rettspleie, spesielt faget tvangsfullbyrdelse, i regi av Politidirektoratet . Heidi har i tillegg autorisasjon som faktaundersøker i varslingssaker.

Arbeidserfaring

 • 2023 - d.d.Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2023Juridisk rådgiver arbeidsrett, Helse Stavanger HF
 • 2014 - 2020Seksjonssjef, Namsfogden i Stavanger - Sandnes
 • 2007 - 2014Seksjonssjef/Namsfullmektig/Rådgiver, Namsfogden i Oslo

Utdannelse

 • 2022Faktaundersøkelse som metode i håndtering av mobbing og trakassering i arbeidslivet, Arbeidsmiljøspesialistene
 • 2013LOU1 - Ledelse og organisasjonsutvikling, Politihøgskolen - Oslo
 • 2006Cand. Jur., Universitetet i Tromsø
 • 2004Arbeidsrett spesialfag, Universitetet i Oslo
 • 2004Kriminologi spesialfag, Universitetet i Oslo

Verv

 • • 2015 - 2019 Norges Politilederlag (NPL), Tillitsvalgt/forhandler, Sør-Vest politidistrikt
 • • 2008 - 2011 Norges Juristforbund, Tillitsvalgt/forhandler, Namsfogden i Oslo
 • • 2000 Juridisk Studentutvalg, styremedlem, Tromsø