Kim André Svenheim

Managing Partner

Bergen

911 54 450 Send e-post

Kim André Svenheim arbeider i hovedsak med arbeidsrett, prosedyre og kontraktsrett. Hans solide erfaring omfatter blant annet saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelser, personalsaker, oppsigelse og avskjed, varslersaker, fortrinnsrett, sluttavtaler og konkurranseklausuler.

Kim har også erfaring med gjennomføring av due diligence med fokus på gjennomgang og rådgivning om pensjons- og arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår ved transaksjonene.

Hans arbeidshverdag omfatter til enhver tid løpende rådgivning og tvisteløsning gjennom forhandlinger og prosedyre for de alminnelige domstoler, hvor han har opparbeidet seg bred prosedyreerfaring.

Arbeidserfaring

 • 2023 - d.d.Managing Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2019 - 2023Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2017 - 2019Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2014 - 2017Advokat, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
 • 2012 - 2014Fast advokat, Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co
 • 2010 - 2012Advokatfullmektig, Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co
 • 2008 - 2010Juridisk konsulent, Tryg Forsikring
 • 2008 - 2008Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Arbeidsrett
 • 2006 - Praktikant, Romsdal tingrett

Utdannelse

 • 2007Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2006Spesialfag, arbeidsrett og petroleumsrett

Verv

 • 2022 - Styreleder, FK Fyllingsdalen
 • 2021 - Styremedlem, Hordaland Kunstsenter
 • 2020 - 2022 Styremedlem, FK Fyllingsdalen
 • 2017 - 2019 Styremedlem, Advokatforeningen Yngre Advokater Sør-Rogaland Advokatkrets
 • 2015 - 2019 Frivillig advokat, Kirkens Bymisjon, Gatejuristen Stavanger

Språk

 • Norsk
 • Engelsk