Tvisteløsning og prosess

Vi bistår våre klienter i alle faser av en tvist, fra tvist oppstår og krav må identifiseres, gjennom forhandlinger, til domstolsbehandling av tvisten. Vi prosederer saker for alle landets domstoler og voldgiftsretter.

Ryger har et svært engasjert og kompetent team innen tvisteløsning. Vår målsetning er at hver eneste sak skal løses på den økonomisk og kommersielt best mulige måten for våre klienter. Det gjør vi ved å kjenne våre saker i dybden, forstå våre klienter, utnytte hele firmaets spisskompetanse og yte fremoverlent bistand til våre klienter.

Vår erfaring er at en stor andel tvister lar seg løse gjennom forhandlinger. Hvis saken ikke løses i minnelighet, har vi et dyktig team av prosedyreadvokater til rådighet som jevnlig prosederer saker for alle landets domstoler og voldgiftsretter. Vi bistår våre klienter i alle faser av en tvist, fra tvist oppstår og krav må identifiseres, gjennom forhandlinger, til domstolsbehandling av tvisten. Vi bistår og med sikring av krav ved midlertidig forføyning og arrest.

Vår kjernekompetanse er kommersielle tvister innen eiendom og industri.

Partnere

Tilknyttede ressurser