Erik Myking

Partner

Bergen

917 84 414 Send e-post

Erik Myking har solid erfaring med håndtering av arbeidsrettslige problemstillinger – utarbeidelse av en rekke avtaleverk for større virksomheter, herunder forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse med implementering. I de senere år er det gjennom rammeavtaler med institusjoner, tjenesteytere og kommuner tilkommet bred arbeidsrettslig erfaring også overfor det offentlige.

Han har også mange års erfaring innenfor selskapsrett/forretningsutvikling og faste eiendommers rettsforhold, og bistått med aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, gjennomføring av kapitalutvidelser og nedsettelser, fusjoner og fisjoner. Han håndterer jevnlig konflikter som oppstår etter, eller i forbindelse med transaksjoner. Slike transaksjoner gjelder typisk kjøp og salg av selskaper, næringseiendommer og boliger i privatmarkedet.

Gjennom hele sin advokatpraksis har Erik bistått klienter i forbindelse med skifte av dødsboer og skifte av felleseie etter separasjon/skilsmisse. Slike saker kan bli meget kompliserte, særlig i forbindelse med såkalt sammensatt skifte, f eks ved skifte av uskiftebo etter lengstlevendes bortgang. Arv og skifte kan by på problemstillinger langt ut over arverett, familierett og ekteskapsrett, og han trives svært godt med å løse slike saker til beste for sine klienter.

Erik har også omfattende prosedyreerfaring fra tvister rundt arbeidsrett, faste eiendommers rettsforhold og saker vedrørende kontraktsbrudd/avtaletolkning.

Erik Myking har vært styreleder og styremedlem i flere virksomheter og frivillige organisasjoner over mange år, herunder styreleder for selskap med over 200 ansatte. Vervene har medført håndtering av selskapsrettslige problemstillinger, avtaleverk og utfordringer innen den kollektive arbeidsrett, herunder krav om tariff, konflikthåndtering opp mot arbeidstakerorganisasjon, forhandlinger mv.

Arbeidserfaring

  • 2014 - d.d.Partner, Ryger Advokatfirma AS
  • 2004 - 2014Advokat, Advokat Erik Myking
  • 1997 - 2003Advokatfullmektig, ansatt advokat, Advokatpartner ANS

Utdannelse

  • 1997Cand.jur., Universitetet i Bergen
  • 1989Warwick Business School, University of Warwick

Verv

  • 2020 – Styreleder Mistrol Reklamebyrå AS
  • 2018 – Nestleder Fana Golfklubb
  • 2008 – Styreleder Wigand Consulting Group AS

Språk

  • Norsk
  • Engelsk