Transaksjon

Ryger har solid kompetanse med kjøp og salg av faste eiendommer og eiendomsselskaper. I tillegg bistår vi ved transaksjoner innen andre næringsområder, eksempelvis industri, oljeservice, maritime næringer, fiskeri, aquakultur og varehandel.

For aktører i eiendomsmarkedet tilbyr Ryger høyt kvalifisert rådgivning innenfor alle typer transaksjoner. Vi har solid bransjeerfaring fra ulike sektorer innenfor fast eiendom, god kommersiell forståelse, og evner å innrette seg målrettet etter våre klienters behov. Flere av våre advokater har bevilling som eiendomsmeglere.

Våre advokater bistår både kjøpere og selgere i alle faser av transaksjonsprosesser. Dette omfatter bistand ved sonderinger og planlegging, rådgivning rundt strukturering av eiendommer/selskaper med tanke på kjøp og salg, identifisering og avklaring av rettslige skranker, kartlegging av offentlige og kommersielle rammevilkår, kjøps- og salgsforhandlinger samt gjennomføring og implementering.

Ved transaksjoner innenfor fast eiendom bistår vi både private og offentlige eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, investorer og leietakere.

Ryger påtar seg også rene kontrakts- og oppgjørsoppdrag, der partene er blitt enige uten vår bistand.

Ved gjennomføring av transaksjoner setter vi normalt sammen team med ulik spisskompetanse, som gjennomgår og analyserer ulike sider av målselskapet (due diligence), gjerne sammen med revisor. Vi utarbeider og kvalitetssikrer alle kontrakter og underliggende dokumentasjon. Ryger har selvsagt på plass gode systemer som sikrer sømløs og sikker gjennomføring av transaksjoner og oppgjør mellom partene (closing).

Foruten oppdrag knyttet til kjøp og salg av faste eiendommer og eiendomsselskaper, tilbyr Ryger juridisk bistand ved transaksjoner innen andre næringsområder, eksempelvis industri, oljeservice, maritime næringer, fiskeri, aquakultur og varehandel.

Partnere

Tilknyttede ressurser