Profilbilde, mann med mørk dress og slips

Øistein Sandstå Jacobsen

Partner

Bergen

928 41 827 Send e-post

Øistein Sandstå Jacobsen har inngående kunnskap om plan- og bygningsloven, samt de kommunale og statlige prosessene dette regelverket legger opp til. Med 10 års erfaring innenfor dette rettsområdet, har Øistein opparbeidet seg en solid kompetanse knyttet til kommuneplaner, reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, dispensasjoner, byggesaker, klagesaker, legalisering av ulovlige forhold, fradeling, konsesjon m.v.

I sitt arbeid bistår Øistein både privatpersoner og eiendomsutviklere. For å tilby klienten best mulig oppfølging innenfor plan- og bygningsrettslige problemstillinger, har Øistein et nært samarbeid med ulike arkitekter. Dette gjør at klienten får svært god oppfølgning og kvalifiserte råd både hva gjelder juridiske og arkitektfaglige spørsmål. Tilbakemeldingene fra klienter er at dette gir en svært betryggende prosess og gode resultater.

Videre arbeider Øistein også med andre spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder tingsrettslige problemstillinger, entreprise og juridiske problemstillinger i forhold til boligbyggelag, borettslag og sameier. Han prosederer jevnlig saker for retten og har i tillegg lang erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, både frivillig salg og tvangssalg.

Øistein holder jevnlig kurs både for kommuner, eiendomsmeglere og andre aktører innenfor eiendomsbransjen.

Arbeidserfaring

 • 2022 - d.d.Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2021 - 2022Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2020 - 2021Fast advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2018 - 2020Advokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2017 - 2018Advokatfullmektig, Ryger Advokatfirma AS
 • 2017 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS
 • 2013 - 2017Jurist, byggesak, Askøy kommune, seksjon byggesak og private planer
 • 2013 - 2013Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen
 • 2012 - 2012Eiendomsmeglerfullmektig, PRIVATmegleren Bergen Vest
 • 2009 - 2012Rådgiver, NAV Forvaltning Bergen

Utdannelse

 • 2009Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

 • Engelsk
 • Norsk