Slik sparer du verdifull tid: plan og tillatelse samtidig!

15. august 2023

Sparegris og kalender med rød markør

Å få godkjent en reguleringsplan tar vanligvis veldig lang tid, spesielt i de største byene i landet. Etter at planen er godkjent, må man vanligvis søke om en rammetillatelse før det kan søkes om en igangsettingstillatelse. Først når det er gitt igangsettingstillatelse kan man starte byggingen.

Visste du at det er en raskere måte å komme i gang med byggingen på? Plan- og bygningsloven inneholder nemlig en bestemmelse som gir kommunen hjemmel til å godkjenne både reguleringsplan og gi rammetillatelse samtidig. Dette kan kutte ned saksbehandlingstiden med opptil 16 uker!

Når er dette mulig?

Felles behandling er mulig når både kommune og forslagsstiller er enige om det. Det er dessverre ikke noe du som forslagsstiller kan kreve, men du kan argumentere for det overfor kommunen. Felles behandling gir litt mer arbeid på kommunens hånd, blant annet fordi nabomerknader må behandles av kommunen – og ikke av tiltakshaver, som vanlig.

Samtidig planvedtak og rammetillatelse kan være en god løsning i både store og små byggeprosjekter. Avgjørende for om dette er en praktisk løsning for ditt prosjekt, er om balansen mellom effektivitet og grundighet kan ivaretas. Fordi høringsrunden også fungerer som et varsel til naboene om byggetiltaket, må dette være godt beskrevet i høringsdokumentene. Naboene skal nemlig kunne ivareta interessene sine, akkurat som ved vanlig nabovarsel.

Hvordan få kommunen med på laget?

Når det stilner i byggebransjen, stilner det før eller senere hos kommunen også. Planavdelingen kan få mindre å gjøre når det er færre forslagsstillere som er aktive. Det kan være en gylden inngangsport til å få kommunen med på å prøve ut felles behandling. Det krever noe mer av dem, men planavdelingen får også være langt mer involvert.

Kommunen vil forhåpentligvis også se de samfunnsmessige fordelene av hurtigere igangsetting. At naboer slipper en ekstra forsendelse med tegninger og beskrivelser er også et pluss. En annen fordel er at samtidig behandling minsker behovet for dispensasjoner. Tiltakshaver får umiddelbart svar på at reguleringsplanen lar seg realisere i en rammesøknad.

Har du som utbygger en god dialog med kommunens planavdeling, er det vel verdt å foreslå felles behandling. Da har du som utbygger spart verdifull tid når markedet blir mer aktivt og byggingen skal starte opp igjen så raskt som mulig!

Del denne artikkelen

Kontaktperson