Plan og bygg

Ryger har et meget solid team med lang erfaring innenfor fagfeltet plan og bygg. Våre advokater har tidligere jobbet i kommuner, statlig forvaltning og konsulentselskaper og har gjennom dette fått særlig god innsikt i kommunale prosesser og regelverket innen dette spesialfeltet.

Ryger har et meget solid team med lang erfaring innenfor fagfeltet plan og bygg. Våre advokater har tidligere jobbet i kommuner, statlig forvaltning og konsulentselskaper og har gjennom dette fått særlig god innsikt i kommunale prosesser og regelverket innen dette spesialfeltet.

Vår brede erfaring har gitt oss rammeavtaler med flere kommuner hvor vi blant annet bistår med byggesak, regulering, tilsyn, VA og annen infrastruktur, utbyggingsavtaler, skjønn og ekspropriasjon samt generell forvaltning. Ryger har også utarbeidet veiledere og gjennomført utredninger for direktorater og Kommunaldepartementet.

Plan og bygg teamet er også mye brukte foredragsholdere innenfor plan og bygg.

Våre klienter på privat side er både eiendomsutviklere, konsulentselskaper og privatpersoner. Alle tilbys bistand som er skreddersydd til sakens størrelse, forvaltningsnivå og politiske prosesser. Vi vet hvor skoen trykker og har alltid som mål å bidra til å gi våre klienters eiendom merverdi.

Partnere

Tilknyttede ressurser