Compliance

Vi bistår med opprettelse og etterlevelse av compliance-program. Basert på en innledende analyse av hvilke regelverk som gjelder for din virksomhet og hvilke risikofaktorer som må tas hensyn til, vil vi skreddersy og implementere programmet.

Rygers advokater har betydelig erfaring med opprettelse og etterlevelse av compliance-program. Basert på en innledende analyse av hvilke regelverk som gjelder for din virksomhet og hvilke risikofaktorer som må tas hensyn til, vil vi skreddersy og implementere programmet. Et slikt program er lite verdt dersom det ikke også skapes en kultur for etterlevelse og at alle i bedriften er trygge på hvordan de skal opptre. I compliance-programmet har vi derfor skarpt fokus på rutiner og prosedyrer for opplæring, kurs, praktisk etterlevelse og dokumentasjon.

Varslingsportal

Ryger tilbyr også www.varslingsportal.no som er et eksternt varslingssystem som bedrifter og offentlige virksomheter kan abonnere på.

En bedrift som oppfyller kravene etter gjeldende regelverk, er en god og trygg arbeidsplass og ikke minst en attraktiv samarbeidspartner og tilbyder. Dette er med på å skape langsiktig lønnsomhet og verdiøkning for bedriften.

Sentralt i utviklingen av et Compliance-program

Partnere

Tilknyttede ressurser