Compliance

Rygers advokater har betydelig erfaring med opprettelse og etterlevelse av compliance-program. Basert på en innledende analyse av hvilke regelverk som gjelder for din virksomhet og hvilke risikofaktorer som må tas hensyn til, vil vi skreddersy og implementere programmet til din virksomhet.

Et compliance-program er lite verdt dersom det ikke skapes en kultur for etterlevelse og at alle i bedriften er trygge på hvordan de skal opptre. I compliance-programmet har vi derfor skarpt fokus på rutiner og prosedyrer for opplæring, kurs, praktisk etterlevelse og dokumentasjon.

Varslingsportal

En bedrift som oppfyller kravene etter gjeldende regelverk, er en god og trygg arbeidsplass og ikke minst en attraktiv samarbeidspartner og tilbyder. Dette er med på å skape langsiktig lønnsomhet og verdiøkning for bedriften.

Ryger tilbyr en egenutviklet varslingsportal som er et eksternt varslingssystem som bedrifter og offentlige virksomheter kan abonnere på.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om varslingsportalen og hvordan ditt selskap og dine ansatte kan ha nytte av denne i din virksomhet.

Sentralt i utviklingen av et compliance-program

Partnere

Tilknyttede ressurser