Entreprise, bygg og anlegg

Ryger Advokatfirma har advokater med verdifull og omfattende erfaring fra alle type bygge- og entrepriseprosjekter.

Vi er klientenes juridiske rådgiver gjennom hele prosessen. Vi bistår gjerne fra valg av kontraktsstrategi og utarbeider samt kvalitetssikrer anbudsgrunnlag og kontrakter sm skal inngås. Vi gir løpende rådgivning gjennom prosjekterings- og byggeprosessen, og bistår med sluttoppgjør, reklamasjoner og tvisteløsning.

Vi fokuserer på å gi verdiskapende råd. Dette gjør oss til en foretrukken samarbeidspartner, både for offentlige og private byggherrer, eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og øvrige aktører.

Partnere

Tilknyttede ressurser