Entreprise, bygg og anlegg

Ryger Advokatfirma har advokater med verdifull og omfattende erfaring fra alle type bygge- og entrepriseprosjekter.

Vi er klientenes juridiske rådgiver gjennom hele prosessen, fra valg av kontraktsstrategi, utarbeide og kvalitetssikre anbudsgrunnlag/kontrakter, løpende rådgivning gjennom prosjekterings- og byggeprosessen, samt bistand med sluttoppgjør, reklamasjoner og tvisteløsning. Vi fokuserer gjennomgående på raskt å gi verdiskapende råd, som gjør oss til en foretrukken samarbeidspartner.

Ryger bistår offentlige og private byggherrer, eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og øvrige aktører.

Partnere

Tilknyttede ressurser