Alf-Erik Jentoft

Partner

Bergen

900 43 901 Send e-post

Alf-Erik Jentoft har bred erfaring med saker innenfor selskapets kjerneområder. Alf-Erik tilbyr bredskala rådgivning til utbyggere og eiendomsbesittere. Han har betydelig erfaring knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, med spesialkompetanse knyttet til husleierett (både bolig og næring) samt til juridiske problemstillinger ift. boligbyggelag, borettslag og sameier.

Som fast bobestyrer for Bergen tingrett har Alf-Erik erfaring med insolvens og andre komplekse økonomiske situasjoner og bistår ofte selskaper i forbindelse med utfordringer av økonomisk og administrativ karakter.

Arbeidserfaring

 • 2014 - d.d.Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2003 - 2014Partner, AdvokatPartner ANS
 • 1993 - 2003Advokatvirksomhet i eget navn, forretningsfører for Fana Boligbyggelag
 • 1990 - 1993Advokat/advokatfullmektig, Advokat Einar Blaauw, Bergen – advokat/advokatfullmektig
 • 1988 - 1990Advokatfulmektig, Oslo Byfornyelse AS
 • 1987 - 1988Juridisk konsulent, Oslo kommune, Bolig- og eiendomsetaten
 • 1985 - 1987Juridisk konsulent, Sjøfartsdirektoratet

Utdannelse

 • 1985Cand. jur., Universitetet i Bergen

Verv

 • Fast bobestyrer i konkursboer ved Bergen tingrett
 • Fast medhjelper ved tvangssalg for Bergen tingrett
 • Diverse styreverv
 • Medlem av Den Norske Advokatforening