Profilbilde, mann med mørk dress og blå skjorte

Odd Valland Bovim

Partner

Bergen

977 23 396 Send e-post

Odd Bovim har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Han bistår med forretningsjuridisk rådgivning innen insolvens og pengekravsrett, samt prosedyre og rådgivning i tvister knyttet til pengekrav og/eller fast eiendom.

Odd har lang erfaring som bostyrer i konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Han har solid erfaring innen arv- familie- og skifterett, både som bostyrer ved dødsbo til privat eller offentlig skifte og som advokat for involverte i saker knyttet til arv, testament og generasjonsskifte. Odd bistår videre med rådgivning og prosess ved deling av formue ved avslutning av ekteskap eller samboerskap, samt inngåelse av avtaler i denne forbindelse.

Odd Bovim har kontorsted i Bergen og Hardanger.

Arbeidserfaring

 • 2023 - d.d.Partner, Ryger Advokatfirma AS
 • 2021 - 2023Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
 • 2013 - 2021Advokat/daglig leder, Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn avd. Florø AS
 • 2010 - 2013Advokat, Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
 • 2009 - 2010Advokat, Advokatfirmaet PWC AS
 • 2007 - 2009Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Oddgeir Lydersen AS
 • 2006 - 2007Førstekonsulent, Helse- og omsorgsdepartementets helserettsavdeling
 • 2004 - 2005Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Utdannelse

 • 2005Cand. jur. Universitetet i Bergen

Verv

 • • 2024- d.d. : Fast bostyrer i konkursbo, Hordaland tingrett, rettsstedene Bergen og Lofthus
 • • 2023- d.d. : Medlem i heradsstyret, Kvam herad
 • • 2021-2022 : Leder i Klagenemda for Nordfjord Miljøverk (NOMIL)
 • • 2019-2022 : Medlem i kommunestyre og formannskap, Kinn kommune
 • • 2016-2021: Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for konkurs og insolvens
 • • 2012-2021: Fast medhjelper ved tvangssalg for Sogn og Fjordane tingrett
 • • 2011-2015: Medlem i kommunestyre, Flora kommune
 • • 2010-2021: Fast bobestyrer i konkursboer ved Sogn og Fjordane tingrett
 • • 2007-2009: Medlem i kommunestyre, Vestby kommune
 • • Diverse styreverv mv. innen Venstre (før 2019) og MDG (etter 2019)
 • • Medlem av Den Norske Advokatforening

Språk

 • Norsk
 • Engelsk