Line Svendsen

Senioradvokat

Stavanger

466 60 268 Send e-post

Line Svendsen arbeider innenfor et bredt spekter av selskapets kompetanseområder. Hennes kjernekompetanse er innen arbeidsrett, tvisteløsning, fast eiendom, restrukturering og konkurs.

Innenfor arbeidsrett bistår Svendsen arbeidsgivere og arbeidstakere i saker om avslutning av arbeidsforhold. Svendsen har også bistått arbeidsgivere i nedbemanningsprosesser.

Svendsen bistår i planlegging og gjennomføring av større restruktureringsprosesser (fusjoner og fisjoner). Hun har videre erfaring fra alle faser av M&A prosesser, herunder fra bistand ved due diligence, kontraktsforhandlinger og kontraktsutarbeidelse.

Videre arbeider Svendsen med insolvens og bistår bostyrer under behandling av konkursbo, samt skifte av dødsbo.

For øvrig har hun erfaring med å gjennomføre saksspesifikk granskning innen kritikkverdige forhold, samt. vurdering og eventuell innberetning av mulige straffbare forhold og andre misligheter.

Arbeidserfaring

  • 2023 - d.d.Senioradvokat, Ryger Advokatfirma AS
  • 2023 - 2023Fast advokat, Ryger Advokatfirma AS
  • 2022 - 2022Advokat, Ryger Advokatfirma AS
  • 2021 - 2021Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
  • 2019 - 2021Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Utdannelse

  • 2019Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2017Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger

Språk

  • Norsk
  • Engelsk