Uavhengig kontroll – betaler du for mye?

13. april 2023

I byggetiltak av en viss kompleksitet stiller plan- og bygningsloven krav om uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse. Dette innebærer at byggherren skal engasjere en uavhengig tredjepart til å kontrollere arbeidet som er gjort.

Uavhengig kontroll i PBL og i NS

Saksbehandlingsforskriften (SAK10) inneholder krav om uavhengig kontroll basert på prosjekteringens eller utførelsens tiltaksklasse. Bestemmelsene forteller når og hvordan kontrollen skal gjennomføres. For fagområdene konstruksjonssikkerhet og geoteknikk[1] skal uavhengig foretak kontrollere i tiltaksklasse 2 og 3. Begge disse fagområdene har en relevant Norsk Standard for prosjektering og utførelse[2] som benyttes i de fleste oppdrag. Standarden har egne regler om tredjepartskontroll[3], og disse kan benyttes istedenfor plan- og bygningslovens regler om uavhengig kontroll[4].

Tiltaksklassen eller kontrollklasse? Nivået på kontrollen

Tiltaksklassen tilsvarer i de aller fleste tilfeller kontrollklassene i standarden. I motsetning til plan- og bygningslovens system, er ikke omfanget av den uavhengige kontrollen den samme for kontrollklasse[5] 2 og 3. For byggherren er det derfor viktig å ha et bevisst forhold til hvilken tiltaksklasse som fastsettes for disse fagområdene. Byggherren skal tross alt betale for kontrollen. En unødvendig høy tiltaksklasse medfører nemlig en unødvendig omfattende og unødvendig kostbar tredjepartskontroll. Her vil det være avgjørende å foreta en grundig vurdering av tiltaksklassereglene opp mot akkurat ditt prosjekt.


[1] Dette inkluderer ingeniørgeologi, selv om det ikke fremkommer eksplisitt av forskriften.

[2] NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016

[3] I standarden benyttes begrepet «utvidet kontroll», snarere enn plan- og bygningslovens begrep «uavhengig kontroll».

[4] Se SAK10 § 14-2, tredje ledd.

[5] «Tiltaksklasse» etter plan- og bygningslovens begrepsbruk, «prosjekteringskontrollklasse» eller «utførelseskontrollklasse» etter Standardens.

Del denne artikkelen

Kontaktperson