KONKURSBO

Terje Steinstø

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

2. september 2021 Kl 1100

Fristdag:

04.05.2021

Anmeldelse av krav:

20.07.2021

Org.nr.:

922 923 809

Bonummer:

21-066903KON-THOD/2

Konkursåpning:

15.06.2021