Odd Valland Bovim – ny bostyrer ved Hordaland tingrett

22. desember 2023

Profilbilde, mann med mørk dress og blå skjorte

Ved nyoppnevning av bostyrere i konkurs fra 1.1.2024, har Hordaland tingrett gitt advokat og partner Alf-Erik Jentoft fornyet tillit i vervet. Han har nå mer enn 30 års erfaring som bostyrer.

Videre er vår kollega, advokat og partner Odd Valland Bovim, blant de nye advokatene som er pekt ut til å kunne motta slike oppdrag fra tingretten.

Odd har kontorsted både Bergen og Øystese i Hardanger, og vil bli tildelt konkursbo både ved rettssted Bergen og rettssted Lofthus.

Odd har jobbet innenfor rettsområdene insolvens/konkurs siden 2007, og var i flere år fast bostyrer i konkurs- og dødsbo for Sogn og Fjordane tingrett. Han har også erfaring med inndrivelse av krav og forretningsmessig rådgivning for selskaper med økonomiske utfordringer, og har sittet fem år i Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, insolvens og restrukturering.

Jeg er svært takknemlig for tilliten fra tingretten, og ser frem til å utøve bostyreroppdrag på en effektiv, grundig og skikkelig måte sammen med resten av vårt konkurs- og insolvensteam med dyktige advokater og erfarne saksbehandlere.

Partner Odd Valland Bovim

Ryger Advokatfirma har nå til sammen 5 bostyrere ved tingrettene i Hordaland og Sør-Rogaland. Samlet representerer vi ett av de største og tyngste fagmiljøer på Vestlandet innenfor fagområdet insolvens/konkurs/rekonstruksjon.

Har du behov for rådgivning innen konkurs- og insolvensproblematikk? Ta gjerne kontakt.

Del denne artikkelen

Kontaktperson