RygerOgRundstykke – nye temaer og foredrag

21. mars 2024

Hvite hus med røde hustak Stavanger

Vi i Ryger arbeider mye med plan- og bygningsrett. Innenfor dette faget er det ofte størst fokus på offentligrettslige problemer; plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, klage, sakskostnader og tilsvarende.

I vårens artikkelserie «Ryger & Rundstykke» vil vi skrive om privatrettslige problemstillinger du som utbygger kan møte. Erfaringen vår er at en kjip nabo kan skape vel så mye problemer som en vrang kommune.

Har du kontroll på servituttene?

Rettigheter som din byggetomt har over andre eiendommer kalles servitutter. Dette kan være veiretter, rett til å ha liggende vann- og avløpsledninger eller rett til å bygge nærmere nabogrensen enn fire meter. På samme måte kan andre eiendommer har rettigheter over din eiendom. Et inngripende eksempel på dette er såkalte villaklausuler; også kalt strøksservitutter.

Mangler du rettigheter over naboens eiendom, kan det være vanskelig å skaffe dem gjennom frivillig avtale. Heldigvis finnes det mekanismer du kan bruke for å skaffe deg de nødvendige rettighetene. Det kan bli dyrt, men fortjenesten ved å kunne gjennomføre prosjektet kan likevel vise seg å bli høy til slutt.

I første artikkel vil vi skrive om hvordan servitutter skal tolkes – en nyttig kunnskap både når du skal forstå eksisterende servitutter og når du skal lage nye.

I andre artikkel skal vi skrive om villaklausuler. Selv om disse ved første øyekast kan virke inngripende, står de ikke nødvendigvis så sterkt når alt kommer til alt.

Til sist skal vi skrive om en spesialordning for deg som mangler rettigheter til å tilknytte deg eksisterende avløpsledning.

Vi oppsummerer etter påske

Artikkelserien avsluttes med et foredrag etter påske hvor alle artikkelforfatterne tar deg gjennom sine temaer. Det serveres – naturlig nok – rundstykker, i tillegg til juice og kaffe. Vel møtt!

Del denne artikkelen

Kontaktperson