Frokostseminar 8. mai

26. april 2024

#RygerOgRundstykke – Vol. II

Onsdag 8. mai inviterer vi til frokostseminar i våre lokaler i Buen i Bergen. I utbyggingsprosjekter bruker både vi og utbyggerne mye tid på å utarbeide gode byggesøknader til kommunene, noe som er avgjørende for å få en smidig prosess frem mot byggetillatelse.

I disse sakene erfarer vi likevel at også rene privatrettslige spørsmål kommer på spissen, og at disse både kan forsinke prosessen og i verste fall stoppe den. Heldigvis finnes det mange muligheter for å komme rundt de privatrettslige hindringene. I dette frokostseminaret vil vi snakke mer om dem.

I tillegg til kaffe og rundstykker vil du få høre innlegg om

  • Tolkning av servitutter
  • Strøksservitutter – Hvordan få dem fjernet?
  • Ekspropriasjon light – Eksisterende vann- og avløpsanlegg

Vel møtt!

Dato:
Onsdag 8. mai 2024

Tid:
Frokost fra kl. 7.45 / oppstart kl. 8.00 (varighet ca. 45 minutter)

Sted:
Bergen
Buen i Kronstadparken, Edvard Griegs vei 1, 5. etasje

Påmelding:
Meld deg på ved å sende e-post til paamelding@ryger.no
Ta gjerne med en kollega/person som du tenker vil ha nytte av å delta.

Del denne artikkelen

Kontaktperson