Vi gratulerer våre flinke kollegaer med opprykk!

30. juni 2023

Line Svendsen tiltrer som senioradvokat 1. juli. Line er en solid advokat innenfor restrukturering og konkurs, selskapsrett, arbeidsrett og tvisteløsning. Videre arbeider hun med tilrettelegging for og gjennomføring av generasjonsskifte, samt skifte av dødsbo. Line er opptatt av sine klienter og er en veldig god støtte for sine yngre kollegaer.

Erik Knoph tiltrer som senioradvokat 1. juli. Erik er er en svært solid ressurs innenfor plan- og bygningsrett samt forvaltningsrett. Han har også omfattende erfaring med bruk av arealplaner som ansvarlig søker i byggesaker, og bidrar sterkt med oversikt og innspill i krysningspunktet mellom den juridiske delen av en byggesak og den praktiske gjennomføringen. Erik er en veldig godt likt kollega.

Camilla Evjen tiltrer som fast advokat 1. juli. Camilla har opparbeidet seg god kompetanse innen entrepriserett, fast eiendom og generell kontraktsrett. I tillegg bistår hun selskapets avdeling for konkurs og restrukturering. Camilla er også selskapets GDPR koordinator, og bistår klienter innen dette rettsområdet. Camilla er en god kollega, og som traineeansvarlig ivaretar hun våre traineer på en trygg og god måte.

Del denne artikkelen

Kontaktperson