Ryger rigger byggebransjen – mens man venter på oppsving i markedet

10. august 2023

Denne høsten publiserer vi en artikkelserie hvor vi går nærmere inn på relevante tema for en usikker tid. Serien avsluttes med #Ryger&Rundstykke i våre lokaler i Bergen hvor du får høre artikkelforfatterne gå mer i dybden på de nevnte problemstillinger og svare på spørsmål.

Rentene har økt. Markedet har stilnet. Folk avventer. Dette er noe av bakgrunnen for at byggebransjen nå står stille. Risikoen er høy – får man solgt? Hva koster det å bygge? Når bør man sette i gang byggingen?

Selv om det kan virke mest fornuftig å sitte på gjerdet inntil situasjonen stabiliserer seg, medfører også stillesitting risiko. Mange kjenner til at byggetillatelser har en utløpsdato. Færre er nok kjent med at også reguleringsplaner går ut på dato.

Derfor bør utbyggere før heller enn senere komme seg ned fra gjerdet og berede grunnen for bedre tider. Ulike tiltak kan iverksettes i tidlig fase før kontrakten skal landes.

Forbered deg allerede nå

I stille tider er det lurt å legge planer for de travle. Mange eiendomsaktører bruker ventetiden til å utarbeide reguleringsplaner. Etter at reguleringsplanen er vedtatt går det vanligvis minst 12 til 16 uker før rammetillatelse innvilges. Riktige grep tidlig i planarbeidet kan imidlertid gi store tidsbesparelser den dagen man er klar til å igangsette byggingen.

De som finner roen på gjerdet kan etter hvert oppleve at gjerdet råtner på rot, selv om bakken er solid. Konkursspøkelset kan imidlertid i mange tilfeller temmes ved å restrukturere selskapet. En solid tomtebank på utbyggers hånd kan imidlertid være et nyttig aktivum ved en slik restrukturering.

Rygers advokater kan regulering, byggesaker, entreprise og restrukturering. Vi ser utfordringene en stillestående byggebransje sliter med. Vi hjelper deg med å være best mulig rigget til den dagen markedet tar seg opp igjen. Med enkle grep i dag kan du minimere risiko og korte ned reaksjonstiden når tidene blir travlere.

Vi inviterer til frokost og faglig påfyll

Vi håper at artiklene vil være til hjelp og inspirere til god planlegging i stille tider. Husk at selv om du er godt rigget for høsten, kan du uansett få deg et rundstykke hos oss i Bergen den 20. september.

Følg Ryger på LinkedIn – mer informasjon om påmelding til #Ryger&Rundstykke kommer!

Del denne artikkelen

Kontaktperson